نمایش 1–20 از 28 نتیجه

چرخ گوشت 2200 وات زوینگر مدل Z128

 • توان مصرفی: 2200 وات
 • میزان خروجی : 2500 گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : دو سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت 1800 وات زوینگر مدل Z130

 • توان مصرفی: 1800 وات
 • میزان خروجی : 2000گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : دو سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت 1500 وات دلمونتی مدل DL340

7,300,000 تومان
 • توان مصرفی:1500 وات
 • میزان خروجی : 2000گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : دو سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت 1500 وات دلمونتی مدل DL355

6,000,000 تومان
 • توان مصرفی: 1500 وات
 • میزان خروجی : 2000گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : دو سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت 1000 وات دلمونتی مدل DL350D

4,000,000 تومان
 • توان مصرفی: 1000 وات
 • میزان خروجی : 1400گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : دو سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت 1200 وات دسینی مدل 808

 • توان مصرفی: 1200 وات
 • میزان خروجی : 1500 گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : تک سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت 2200 وات تفال مدل NE686

 • توان مصرفی: 2200 وات
 • میزان خروجی :4500 گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : تک سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت 2000 وات مولینکس ME-6828

 • توان مصرفی: 2000 وات
 • میزان خروجی : 2600گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : تک سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت روگن آلمان مدل RU1320

4,300,000 تومان
 • توان مصرفی: 2000 وات
 • میزان خروجی : 1700گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : 2 سرعته
 • چرخش معکوس : دارد
 • رنگنبدی: سیلور

چرخ گوشت فوما مدل FU 919

 • توان مصرفی: 3300 وات
 • میزان خروجی : 3500گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : تک سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت سنکور SMG 4382

 • توان مصرفی: 1500 وات
 • میزان خروجی : 1650گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : تک سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت دلمونتی DL345

5,600,000 تومان
 • توان مصرفی: 1200 وات
 • میزان خروجی : 1500گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : دو سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت بوش MFW68680

11,300,000 تومان
 • توان مصرفی:2200 وات
 • میزان خروجی : 4300 گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : تک سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت بوش مدل MFW68660

9,300,000 تومان
 • توان مصرفی:2200 وات
 • میزان خروجی : 4300 گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : تک سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت بوش MFW67440

8,300,000 تومان
 • توان مصرفی:2000 وات
 • میزان خروجی :3500 گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : تک سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت بوش MFW66020

6,900,000 تومان
 • توان مصرفی:1800 وات
 • میزان خروجی : 3000 گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : تک سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت بوش MFW68640

8,900,000 تومان
 • توان مصرفی:2200 وات
 • میزان خروجی : 4300 گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : تک سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت 1600 وات بوش مدل MFW45020

 • توان مصرفی:1600 وات
 • میزان خروجی : 2700 گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : تک سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت کنوود MGP40

 • توان مصرفی: 2100 وات
 • رنگنبدی دستگاه : سفید
 • میزان خروجی : 2000 گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : تک سرعته
 • چرخش معکوس : دارد

چرخ گوشت کنوود MG700

 • توان مصرفی: 2000 وات
 • میزان خروجی : 3000 گرم در دقیقه
 •  جنس تیغه ها : استیل ضد زنگ
 •  سوسیس ساز و کبه ساز : دارد
 • تعداد سرعت : دو سرعته
 • چرخش معکوس : دارد